Regulamin
Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 

Przed wejściem do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

I

Regulamin Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie

aktualizacja 2020 rok

Przed wejściem do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie każdy Turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Informacje ogólne

 1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest posiadanie ważnego biletu wstępu, które jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Bilety można nabyć w kasie Żywego Muzeum Porcelany oraz sklepu firmowego.
 3. Zakupiony bilet należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do wstępu do danej atrakcji.
 4. Ważny bilet powinien być skasowany przez pracownika Żywego Muzeum Porcelany. Bilety nieskasowane lub uszkodzone nie będą honorowane.
 5. Bilety są jednoosobowe.
 6. Bilety upoważniają do wstępu jedynie do atrakcji, których dotyczą.
 7. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.
 8. Atrakcje w pakietach nie podlegają wymianie.
 9. Z atrakcji w bilecie pakietowym można korzystać tylko w dniu zakupu biletu.
 10. Atrakcje biletów pakietowych nie przenoszą się na kolejne dni pobytu na terenie kompleksu.
 11. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.
 12. Członkowie Klubu Kolekcjonera mogą skorzystać ze zniżek podczas zwiedzania po okazaniu karty członkowskiej uprawniającej do zniżki.
 13. Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest kompleksem monitorowanym, wszelkie działania noszące znamiona przestępstwa, ujawnione w nagraniach z monitoringu zostaną zgłoszone odpowiednim organom.
 14. Na terenie obiektu udostępnione jest bezpłatnie Wi-Fi dla turystów.

 

Przepisy porządkowe

 1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych.
  Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
 2. Parking na terenie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest bezpłatny.
 3. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny, na parkingu i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów wewnątrz obiektu.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na dziedzińcu kompleksu odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
 7. Śmieci należy wyrzucać do koszy znajdujących się na terenie kompleksu.
 8. Zabrania się wprowadzania psów na dziedziniec bez smyczy i kagańca. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na trawniki znajdujące się na terenie kompleksu. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów do obiektu, wyjątek stanowią małe zwierzęta trzymane na rękach, w torbach , czy transporterach.
 10. Na terenie kawiarni obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt
 11. Zabrania się wnoszenia do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
 12. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.

 

Zasady zwiedzania atrakcji oraz uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 1. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie można zwiedzać tylko z przewodnikiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania w godzinach pracy obiektu.
 2. Podczas zwiedzania atrakcji należy stosować się do wskazówek przewodnika.
 3. W trakcie zwiedzania zabrania się samowolnego odłączania od grupy lub dołączania się do innych grup zwiedzających, wchodzenia do pomieszczeń gospodarczych i produkcyjnych, otwierania gablot z eksponatami, dotykania przełączników elektrycznych pieców i innych urządzeń, dotykania obrazów i rzeźb, przenoszenia lub zabierania jakichkolwiek elementów ekspozycji.
 4. Zwiedzający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu (zniszczenie eksponatów, uszkodzenie wyrobów sprzedawanych w sklepie firmowym, zniszczenie mebli).
 5. Podczas Warsztatów Ceramicznych uczestnik pracuje samodzielnie pod okiem doświadczonego instruktora do którego poleceń winien się stosować. Praca podczas warsztatów możliwa jest w ramach jednego z programów. Nie ma możliwości ustalenia indywidualnego programu warsztatów.
 6. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zabrania się wykonywania zdjęć produktowych (zwłaszcza na sklepie firmowym w Ćmielowie). Możliwe jest wykonywanie zdjęć pamiątkowych- turystycznych (ogólne ujęcia ekspozycji, zdjęcia osób zwiedzających obiekt). Zdjęcia wykonane na terenie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz filmowania.
 8. Atrakcje Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie dostosowane są do zwiedzania z przewodnikiem/instruktorem. Nie ma możliwości samodzielnego zwiedzania atrakcji.
 9. Zajęcia w ramach pakietów odbywają się według następującego porządku
  (w czasie trwania pandemii minimalna i maksymalna liczba osób oraz godziny zajęć mogą ulec zmianie):

PAKIET ZŁOTY –  od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 13:00 październik – kwiecień
 • o godz. 15:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem/instruktorem (usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania)
 • czas trwania zajęć: 2-3 godzin
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób
 • zajęcia przeznaczone dla dorosłych oraz dzieci od 6 lat. W przypadku młodszych uczestników opiekun musi wykupić bilet dla siebie i dla dziecka i przebywać z nim na zajęciach.
 • na warsztatach mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów.

PAKIET SREBRNY – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 14:00 październik – kwiecień
 • o godz. 16:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem ( usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania )
 • czas trwania: 1,5 – 2 godz.
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

PAKIET SREBRNY PLUS – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 14:00 październik – kwiecień
 • o godz. 16:00 maj – wrzesień;
 • pakiet dostępny tylko od 18-go roku życia
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem ( usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania )
 • czas trwania: 1,5 – 2 godz.
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

PAKIET Z RÓŻĄ – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • 13:00 październik – kwiecień
 • 15:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem/instruktorem (usługa przewodnika
  wliczona w cenę zwiedzania)
 • czas trwania zajęć: 2-3 godzin
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.
 • zajęcia przeznaczone dla dorosłych oraz dzieci od 6 lat. W przypadku młodszych uczestników opiekun musi wykupić bilet dla siebie i dla dziecka i przebywać z nim na zajęciach.
 • na warsztatach mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów.

BILET ŻYWE MUZEUM PORCELANY – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • 15:00 październik – kwiecień
 • 17:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem/instruktorem (usługa przewodnika
  wliczona w cenę zwiedzania)
 • czas trwania zajęć: 40 – 50 minut
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

BILET STARA PORCELANA/ GALERIA VAN RIJ / WYSTAWA IKON
I OBRAZÓW NA PORCELANIE
– od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 14:00 październik – kwiecień
 • o godz. 16:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem ( usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania )
 • czas trwania: 40-50 minut
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

WARSZTATY CERAMICZNE – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 12:00 (KOTEK/FILIŻANKA) lub 13:00 (RÓŻA) październik – kwiecień
 • o godz. 14:00 (KOTEK/FILIŻANKA) lub 15:00 (RÓŻA) w sezonie
  maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z instruktorem ( usługa wliczona w cenę warsztatów )
 • czas trwania: 30 min. do 1 godz. 45 min.
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25-30 osób.
 • uczestnik zabiera wykonaną pracę (porcelanową różę w stanie surowym, figurkę lub filiżankę po utrwaleniu dekoracji)
 • zajęcia przeznaczone dla dorosłych oraz dzieci od 6 lat (RÓŻA) od 12 lat
  (FILIŻANKA/KOTEK). W przypadku młodszych uczestników opiekun musi
  wykupić bilet dla siebie i dla dziecka i przebywać z nim na zajęciach.
 • na warsztatach mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów.

 

 

Korzystanie z bezpłatnej sieci Wi-Fi udostępnionej w Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 1. Sieć działa w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie na ul. Sandomierskiej 243.
 2. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie gwarantuje przepustowości transmisji do poszczególnych zasobów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie sieci.
 3. Hasło do uzyskania dostępu do WI-FI
 4. Każdy użytkownik łącząc się z siecią zobowiązuje się:
 • wykorzystywać sieć (dostęp do Internetu) do celów zgodnych z prawem;
 • nie udostępniać, nie przesyłać oraz nie ściągać z sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do użytkownika;
 • nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą netykietą;
 • nie wykorzystywać dostępu do sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU;
 • nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych użytkowników sieci.
 1. Kategorycznie zabronione jest:
 • usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
 • korzystanie z aplikacji P2P, P2M czy wszelkiego rodzaju torrent’ów, itp.;
 • dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp.;
 • uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową sieć klientom Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.;
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 1. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.
 2. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.
 3. Użytkownik podłączając się do sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall’a.
 4. Z sieci mogą korzystać jedynie pasażerowie korzystający w danej chwili z usług Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.
 5. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci , jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek punktu Regulaminu.
 6. Nieznajomość lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
 7. Użytkownik łącząc się z siecią Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na jego warunki.

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie opracowało nowe procedury działania w czasie epidemii.

 1. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym kierunków zwiedzania, zachowania zasad higieny i ograniczenia liczebności zwiedzających przebywających jednocześnie w danym obiekcie.
 2. Zwiedzanie będzie odbywało się w mniejszych grupach, dlatego wprowadzamy rezerwację telefoniczną dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć prezentacje, ekspozycje lub wziąć udział w warsztatach. Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu +48 535 588 960 lub +48 15 861 20 21 wew. 22
 3. Podczas rozmowy telefonicznej zostanie ustalony termin zwiedzania. Na miejsce należy przyjść 10-15 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania.
 4. Zwiedzanie będzie odbywać się o pełnych godzinach. Wyjątkiem jest pierwsze zwiedzanie, które może rozpoczynać się o godzinie 9:15. Ostatnia możliwość skorzystania ze zwiedzania Muzeum będzie o godzinie 17:00. W przypadku pozostałych atrakcji należy być odpowiednio wcześniej.
 5. Goście odwiedzający Muzeum bez rezerwacji będą musieli zastosować się do harmonogramu zwiedzania obowiązującego w danym dniu, wyznaczonego przez zarezerwowane grupy. Informacji na temat możliwości skorzystania z wybranych atrakcji udzielą na miejscu pracownicy Muzeum.
 6. Zwiedzający będą musieli poruszać się po muzeum i wszystkich jego atrakcjach w maseczkach, a pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w rękawiczki oraz przyłbice ochronne.
 7. W kasach na terenie obiektu będzie można zakupić maseczki ochronne, w przypadku gdy odwiedzający Muzeum goście nie będą zaopatrzeni we własne maseczki.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest zdezynfekowanie rąk w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Zwiedzający muszą się poruszać po obiekcie zgodnie z wyznaczonymi ścieżkami poruszania się z zachowaniem odpowiednich odległości.
 10. W celu ograniczenia kontaktów poszczególne zajęcia będą odbywać się o pełnych godzinach z 10 minutowymi przerwami między poszczególnymi zajęciami (dezynfekcja pomieszczeń).
 11. Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem COVID19 Muzeum wprowadza zakaz dotykania eksponatów podczas zajęć związanych z pokazem ręcznej produkcji porcelany oraz eksponatów na wystawie czy galerii sztuki.
 12. Uczestnicy warsztatów ceramicznych muszą zakrywać usta oraz nos maseczką podczas wykonywanych prac. Przed zającami należy zdezynfekować dłonie. Po każdych zajęciach całe pomieszczenie oraz używane narzędzia są dezynfekowane. Instruktorzy zaopatrzeni w przyłbice i rękawiczki zachowają zwiększoną odległość od osób przebywających w sali warsztatowej.
 13. Rękawiczki, maseczki należy wyrzucać tylko i wyłącznie do odpowiednio oznakowanych koszy.
 14. W przypadku niestosowania się do przyjętych w obiekcie procedur bezpieczeństwa pracownik Muzeum może upomnieć osobę nie stosującą się do tych zasad, a w przypadku ich dalszego nie przestrzegania osoba ta zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu za bilet wstępu.

Wszystkie działania mają na celu udostępnienie obiektu i mieszczących się w nim ekspozycji dla zwiedzających w sposób bezpieczny. Wprowadzone zasady preferują zwiedzanie rodzinne: turyści będą rozpoczynali wędrówkę po muzeum tak, aby poszczególne sale były w momencie zwiedzania do dyspozycji małych grup.

Turyści zamierzający wybrać się do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie  powinni najpierw dokonać rezerwacji telefonicznej (pod numerem +48 535 588 960 lub +48 15 861 20 21 wew. 22) lub mailowej turystyka@cmielow.com.pl

Specjalne zasady obowiązują też pracowników Muzeum:

 • noszenie przez nich rękawiczek oraz przyłbic ochronnych/maseczek
 • zachowanie zwiększonych odległości od zwiedzających obiekt gości
 • używanie płynów do dezynfekcji rąk
 • częsta dezynfekcja powierzchni wspólnych dotykanych przez pracowników i zwiedzających gości