Regulamin
Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 

Przed wejściem do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

Informacje ogólne

 1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest posiadanie ważnego biletu wstępu, które jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Bilety można nabyć w kasie Żywego Muzeum Porcelany oraz sklepu firmowego.
 3. Zakupiony bilet należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do wstępu do danej atrakcji.
 4. Ważny bilet powinien być skasowany przez pracownika Żywego Muzeum Porcelany. Bilety nieskasowane lub uszkodzone nie będą honorowane.
 5. Bilety są jednoosobowe.
 6. Bilety upoważniają do wstępu jedynie do atrakcji, których dotyczą.
 7. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.
 8. Atrakcje w pakietach nie podlegają wymianie.
 9. Z atrakcji w bilecie pakietowym można korzystać tylko w dniu zakupu biletu.
 10. Atrakcje biletów pakietowych nie przenoszą się na kolejne dni pobytu na terenie kompleksu.
 11. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.
 12. Członkowie Klubu Kolekcjonera mogą skorzystać ze zniżek podczas zwiedzania po okazaniu karty członkowskiej uprawniającej do zniżki.
 13. Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest kompleksem monitorowanym, wszelkie działania noszące znamiona przestępstwa, ujawnione w nagraniach z monitoringu zostaną zgłoszone odpowiednim organom.
 14. Na terenie obiektu udostępnione jest bezpłatnie Wi-Fi dla turystów.

 

Przepisy porządkowe

 1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych.

Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.

 1. Parking na terenie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest bezpłatny.
 2. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny, na parkingu i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów wewnątrz obiektu.
 5. Śmieci należy wyrzucać do koszy znajdujących się na terenie kompleksu.
 6. Zabrania się wprowadzania psów na dziedziniec bez smyczy i kagańca. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na trawniki znajdujące się na terenie kompleksu. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów do obiektu.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na dziedzińcu kompleksu odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
 9. Zabrania się wnoszenia do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
 10. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.

 

Zasady zwiedzania atrakcji oraz uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 1. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie można zwiedzać tylko z przewodnikiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania w godzinach pracy obiektu.
 2. Podczas zwiedzania atrakcji należy stosować się do wskazówek przewodnika.
 3. W trakcie zwiedzania zabrania się samowolnego odłączania od grupy lub dołączania się do innych grup zwiedzających, wchodzenia do pomieszczeń gospodarczych i produkcyjnych, otwierania gablot z eksponatami, dotykania przełączników elektrycznych pieców i innych urządzeń, dotykania obrazów i rzeźb, przenoszenia lub zabierania jakichkolwiek elementów ekspozycji.
 4. Zwiedzający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu (zniszczenie eksponatów, uszkodzenie wyrobów sprzedawanych w sklepie firmowym, zniszczenie mebli).
 5. Podczas Warsztatów Ceramicznych uczestnik pracuje samodzielnie pod okiem doświadczonego instruktora do którego poleceń winien się stosować. Praca podczas warsztatów możliwa jest w ramach jednego z programów. Nie ma możliwości ustalenia indywidualnego programu warsztatów.
 6. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zabrania się wykonywania zdjęć produktowych (zwłaszcza na sklepie firmowym w Ćmielowie). Możliwe jest wykonywanie zdjęć pamiątkowych- turystycznych (ogólne ujęcia ekspozycji, zdjęcia osób zwiedzających obiekt). Zdjęcia wykonane na terenie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz filmowania.
 8. Atrakcje Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie dostosowane są do zwiedzania z przewodnikiem/instruktorem. Nie ma możliwości samodzielnego zwiedzania atrakcji.
 9. Zajęcia w ramach pakietów odbywają się według następującego porządku:

PAKIET ZŁOTY –  od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 13:00 październik – kwiecień
 • o godz. 15:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem/instruktorem (usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania)
 • czas trwania zajęć: 2-3 godzin
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.
 • zajęcia przeznaczone dla dorosłych oraz dzieci od 6 lat. W przypadku młodszych uczestników opiekun musi wykupić bilet dla siebie i dla dziecka i przebywać z nim na zajęciach.
 • na warsztatach mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów.

PAKIET SREBRNY – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 14:00 październik – kwiecień
 • o godz. 16:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem ( usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania )
 • czas trwania: 1,5 – 2 godz.
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

PAKIET SREBRNY PLUS – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 14:00 październik – kwiecień
 • o godz. 16:00 maj – wrzesień;
 • pakiet dostępny tylko od 18-go roku życia
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem ( usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania )
 • czas trwania: 1,5 – 2 godz.
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

PAKIET Z RÓŻĄ – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • 13:00 październik – kwiecień
 • 15:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem/instruktorem (usługa przewodnika
  wliczona w cenę zwiedzania)
 • czas trwania zajęć: 2-3 godzin
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.
 • zajęcia przeznaczone dla dorosłych oraz dzieci od 6 lat. W przypadku
  młodszych uczestników opiekun musi wykupić bilet dla siebie i dla dziecka i
  przebywać z nim na zajęciach.
 • na warsztatach mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów.

PAKIET ŻYWE MUZEUM PORCELANY – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • 15:00 październik – kwiecień
 • 17:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem/instruktorem (usługa przewodnika
  wliczona w cenę zwiedzania)
 • czas trwania zajęć: 40 – 50 minut
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

PAKIET STAREJ PORCELANY/ GALERIA VAN RIJ / WYSTAWA IKON
I OBRAZÓW NA PORCELANIE
– od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 14:00 październik – kwiecień
 • o godz. 16:00 maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z przewodnikiem ( usługa przewodnika wliczona w cenę zwiedzania )
 • czas trwania: 40-50 minut
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25 osób.

WARSZTATY CERAMICZNE – od godz. 9:00. Ostatnie zajęcia dla grupy są możliwe:

 • o godz. 12:00 (KOTEK/FILIŻANKA) lub 13:00 (RÓŻA) październik – kwiecień
 • o godz. 14:00 (KOTEK/FILIŻANKA) lub 15:00 (RÓŻA) w sezonie
  maj – wrzesień;
 • zajęcia odbywają się z instruktorem ( usługa wliczona w cenę warsztatów )
 • czas trwania: 30 min. do 1 godz. 45 min.
 • minimalna liczba uczestników: 4 osoby
 • maksymalna wielkość grupy: 25-30 osób.
 • uczestnik zabiera wykonaną pracę (porcelanową różę w stanie surowym, figurkę lub filiżankę po utrwaleniu dekoracji)
 • zajęcia przeznaczone dla dorosłych oraz dzieci od 6 lat (RÓŻA) od 12 lat
  (FILIŻANKA/KOTEK). W przypadku młodszych uczestników opiekun musi
  wykupić bilet dla siebie i dla dziecka i przebywać z nim na zajęciach.
 • na warsztatach mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów.

Korzystanie z bezpłatnej sieci Wi-Fi udostępnionej w Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 1. Sieć działa w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie na ul. Sandomierskiej 243.
 2. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie gwarantuje przepustowości transmisji do poszczególnych zasobów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie sieci.
 3. Hasło do uzyskania dostępu do WI – FI sieci KAWIARNIA to: lezaca_kotka
 4. Każdy użytkownik łącząc się z siecią zobowiązuje się:
 • wykorzystywać sieć (dostęp do Internetu) do celów zgodnych z prawem;
 • nie udostępniać, nie przesyłać oraz nie ściągać z sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do użytkownika;
 • nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą netykietą;
 • nie wykorzystywać dostępu do sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU;
 • nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych użytkowników sieci.

 

 1. Kategorycznie zabronione jest:
 • usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
 • korzystanie z aplikacji P2P, P2M czy wszelkiego rodzaju Torrent’ów, itp.;
 • dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp.;
 • uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową sieć klientom Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.;
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 1. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.
 2. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.
 3. Użytkownik podłączając się do sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall’a.
 4. Z sieci mogą korzystać jedynie pasażerowie korzystający w danej chwili z usług Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.
 5. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci , jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek punktu Regulaminu.
 6. Nieznajomość lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
 7. Użytkownik łącząc się z siecią Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na jego warunki.

 

Copyright 2018 AS Ćmielów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Facebook
Google+
Close Menu